خانه های کلنگی گران شده اند اما مشتری ندارند

استاندارد


پایگاه خبری نهانه گزارش می دهد:
خانه های کلنگی گران شده اند اما مشتری ندارند خبر اقتصادی:


سایت خوان روزنامه گروه خبری نهانه به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد


تاریخ انتشار :