تساوی ایران و قطر در نیمه اول

استاندارد
تساوی ایران و قطر در نیمه اول


نیمه اول دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر با تساوی یک بر یک به پایان رسید.تساوی ایران و قطر در نیمه اوللینک منبع