روایت ناگفته‌های عملیات والفجر ۴ امشب در «شلمچه»

استاندارد
روایت ناگفته‌های عملیات والفجر ۴ امشب در «شلمچه»


مستند «شلمچه» با موضوع بررسی ابعاد مختلف عملیات والفجر ۴ و ۵ دوشنبه ۱۰ دی ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.روایت ناگفته‌های عملیات والفجر ۴ امشب در «شلمچه»لینک منبع