مروری بر آموزش مرور نویسی کتاب/ با این کتاب می‌توان یک مرور نویس حرفه‌ای شد؟

استاندارد
مروری بر آموزش مرور نویسی کتاب/ با این کتاب می‌توان یک مرور نویس حرفه‌ای شد؟


کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم یکی از معدود تلاش هایی است که می خواهد به موضوع مرورنویسی بر کتاب های چاپی و گویا بپردازد. این کتاب ۱۵۰ صفحه ای را می توان یک روزه خواند و البته نه به اندازه تعداد صفحات آن ولی به اندازه خوبی اطلاعاتی پیرامون لوازم مرورنویسی کسب کرد. مروری بر آموزش مرور نویسی کتاب/ با این کتاب می‌توان یک مرور نویس حرفه‌ای شد؟لینک منبع