پدر اینترنت نوین در سن ۸۱ سالگی درگذشت

استاندارد
پدر اینترنت نوین در سن ۸۱ سالگی درگذشت


لری رابرتز، مدیر برنامه آرپانت و معمار اینترنت، ۲۶ دسامبر در سن ۸۱ سالگی درگذشت.پدر اینترنت نوین در سن ۸۱ سالگی درگذشتلینک منبع