بازیگر نقش «آوا»: بازیگری برای من، تعیین‌کننده نیست

استاندارد
بازیگر نقش «آوا»: بازیگری برای من، تعیین‌کننده نیست


فرشته ارسطویی بازیگر جوان فیلم «سال دوم دانشکده من» گفت: بازیگری آنقدر‌ها هم اتفاق تعیین کننده‌ای در زندگی من نیست که روی آن سرمایه‌گذاری خاصی انجام دهم.بازیگر نقش «آوا»: بازیگری برای من، تعیین‌کننده نیستلینک منبع