شکل متفاوت حضور فاطمه معتمدآریا در نشست خبری «بنفشه آفریقایی» +عکس

استاندارد
شکل متفاوت حضور فاطمه معتمدآریا در نشست خبری «بنفشه آفریقایی» +عکس


فاطمه معتمدآریا بازیگر فیلم «بنفشه آفریقایی»، در نشست خبری فیلم حضور فیزیکی نداشت، اما با استفاده از تماس ویدئوی در جلسه حاضر شد.شکل متفاوت حضور فاطمه معتمدآریا در نشست خبری «بنفشه آفریقایی» +عکسلینک منبع