«مردی بدون سایه» فیلمی که فیلم نمی‌شود

استاندارد
«مردی بدون سایه» فیلمی که فیلم نمی‌شود


ضعف فیلمنامه و زوائد متعدد، فیلم «مردی بدون سایه» ساخته علی‌رضا رئیسیان را به فیلمی هدرشده تبدیل کرده و حتی می‌توان گفت: این فیلم هنوز به مرحله تبدیل شدن به یک فیلم نرسیده است.«مردی بدون سایه» فیلمی که فیلم نمی‌شودلینک منبع