محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم

استاندارد
محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم


کارگردان فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ ردّ خون» توضیحاتی را درباره جدیدترین فیلمش ارائه کرد.محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیملینک منبع