دیدار با گروهک جیش‌الظلم برای نوشتن یک کتاب

استاندارد
دیدار با گروهک جیش‌الظلم برای نوشتن یک کتاب


نویسنده کتاب «مهران می‌خندد» می‌گوید: این اثر سفارشی نیست. تلاش شده تا قهرمان اصلی این کتاب را همانگونه که هست، نشان دهم، نه بزرگ و آسمانی و نه کوچک و زمینی.دیدار با گروهک جیش‌الظلم برای نوشتن یک کتابلینک منبع