بازیگر ترکیه‌ای که عاشق فیلم های ایرانی است! +عکس

استاندارد
بازیگر ترکیه‌ای که عاشق فیلم های ایرانی است! +عکس


شرق با گفتگو با نورگل یشیلچای، ستاره سینما و تلویزیون ترکیه، به بهانه بازی در فیلم «جن زیبا» مصاحبه کرده استبازیگر ترکیه‌ای که عاشق فیلم های ایرانی است! +عکسلینک منبع