یک سریال دیگر به نوروزی‌های تلویزیون اضافه شد

استاندارد




یک سریال دیگر به نوروزی‌های تلویزیون اضافه شد


سریال «شش قهرمان و نصفی» با موضوع حمایت از کالای ایرانی در ایام نوروز از شبکه پنج روی آنتن می‌رود.



یک سریال دیگر به نوروزی‌های تلویزیون اضافه شد



لینک منبع