کنایه گلزار به تماشاگران در آخرین برنامه «برنده باش»

استاندارد
کنایه گلزار به تماشاگران در آخرین برنامه «برنده باش»


شب گذشته قسمت پایانی برنامه «برنده باش» در سال ۹۷ روی آنتن شبکه سه رفت.کنایه گلزار به تماشاگران در آخرین برنامه «برنده باش»لینک منبع