نامه اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا

استاندارد
نامه اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا


یونس دلفی بازیکن تیم شالروای بلژیک برخلاف قوانین فیفا از حضور در اردوی تیم ملی امید به بهانه مصدومیت خودداری کرده است.نامه اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفالینک منبع