برای سرمایه‌گذاری، طلای آب‌شده خریداری نکنید!

استاندارد
برای سرمایه‌گذاری، طلای آب‌شده خریداری نکنید!


مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به امکان تقلب در طلای آب‌شده تاکید کرد: طلای آب‌شده به هیچ وجه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نیست.برای سرمایه‌گذاری، طلای آب‌شده خریداری نکنید!لینک منبع