رفع مشکل سرویس‌دهی همراه اول ارتباطی به مهاجر افغانستانی

استاندارد
رفع مشکل سرویس‌دهی همراه اول ارتباطی به مهاجر افغانستانی


کاربر افغانستانی که نسبت به برخورد یکی از مراکز خدمات اپراتور همراه اول معترض بود، اعلام کرد با پیگیری‌های صورت‌گرفته مشکلش حل شده است.رفع مشکل سرویس‌دهی همراه اول ارتباطی به مهاجر افغانستانیلینک منبع