ماجرای دریافت مالیات از خریداران دلار

استاندارد
ماجرای دریافت مالیات از خریداران دلار


بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته‌بازی‌ در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات مربوطه را اخذ می‌کنند.ماجرای دریافت مالیات از خریداران دلارلینک منبع