کاهش قیمت خودرو در بازار/ بازگشت دلالان به بازار مجازی خودرو

استاندارد
کاهش قیمت خودرو در بازار/ بازگشت دلالان به بازار مجازی خودرو


رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار کاهش یافته است، گفت: فروش خودرو در بازار باید بر اساس یک فرمول و درصد سود مشخص باشد.کاهش قیمت خودرو در بازار/ بازگشت دلالان به بازار مجازی خودرولینک منبع