کاهش قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته

استاندارد
کاهش قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته


پس از چند روز ثبات قیمت در بازار ارز، در آخرین روز کاری هفته جاری، قیمت ارز با کاهش همراه بود.کاهش قیمت دلار در آخرین روز کاری هفتهلینک منبع