بازیگرانی که باید پول‌های مشکوک را پس بدهند

استاندارد
بازیگرانی که باید پول‌های مشکوک را پس بدهند


حقوقدانان می‌گویند طبق قانون بازیگرانی که از رضوی و امامی پول گرفته‌اند؛ باید پول‌ها را پس بدهند.بازیگرانی که باید پول‌های مشکوک را پس بدهندلینک منبع