تخلفات دولت در سهام عدالت از نگاه پورابراهیمی

استاندارد
تخلفات دولت در سهام عدالت از نگاه پورابراهیمی


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از تخلفات در بحث سهام عدالت، عدم واگذاری سهام به دهک‌های کم‌درآمد است، چراکه این دهک‌ها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و دولت هیچ بهانه‌ای برای آزادسازی سهام این گروه ندارد.تخلفات دولت در سهام عدالت از نگاه پورابراهیمیلینک منبع