شاه‌حسینی: «سلطان‌ها» را در فوتبال هم محاکمه کنیم

استاندارد
شاه‌حسینی: «سلطان‌ها» را در فوتبال هم محاکمه کنیم


عبدالرحمن شاه‌حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی گفت: همانطور که سلطان‌های سکه و غیره را محاکمه می‌کنیم، باید یک سری سلطان‌ها را در فوتبال هم محاکمه کنیم.شاه‌حسینی: «سلطان‌ها» را در فوتبال هم محاکمه کنیملینک منبع