ترفند جدید پتروشیمی‌ها برای فرار مالیاتی

استاندارد
ترفند جدید پتروشیمی‌ها برای فرار مالیاتی


رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: پتروشیمی‌های کشور برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هنگام فروش محصولات، صادرات صوری انجام می‌دهند.ترفند جدید پتروشیمی‌ها برای فرار مالیاتیلینک منبع