قیمت ارز ۹۸/۰۳/۲۲ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۳/۲۲

استاندارد
قیمت ارز ۹۸/۰۳/۲۲ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۳/۲۲


قیمت دلار امروز ۲۲ خرداد ۹۸ به ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. قیمت ارز را در ادامه بخوانید.قیمت ارز ۹۸/۰۳/۲۲ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۳/۲۲لینک منبع