گرانترین و ارزان‌ترین مناطق تهران کدام اند؟

استاندارد
گرانترین و ارزان‌ترین مناطق تهران کدام اند؟


براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی منطقه یک با قیمت هر متر مربع ۲۶ میلیون و ۲۲ هزار تومان، گران‌ترین و منطقه ۱۸ با متری ۵ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان ارزان‌ترین مناطق شهری تهران در اردیبهشت ماه بوده اند.گرانترین و ارزان‌ترین مناطق تهران کدام اند؟لینک منبع