دلار چقدر گران شد؟

استاندارد
دلار چقدر گران شد؟


قیمت دلار در بازار با پذیرش رشدی محسوس به میانه کانال ۱۳ هزار تومان بازگشت.


دلار چقدر گران شد؟لینک منبع