نقش غافلگیر کننده حامد سریال «پدر» در «آقازاده»!

استاندارد
نقش غافلگیر کننده حامد سریال «پدر» در «آقازاده»!


سینا مهراد که با بازی در نقش حامد در سریال «پدر» به شهرت رسید، در همکاری تازه خود با حامد عنقا، دوباره نقشی با همین نام را در «آقازاده» بازی می‌کند.نقش غافلگیر کننده حامد سریال «پدر» در «آقازاده»!لینک منبع