همتی: ارزانی مسکن آغاز شد

استاندارد
همتی: ارزانی مسکن آغاز شد


رئیس کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: از دو سه هفته آینده این طرح را در نظام بانکی اجرایی می کنیم.همتی: ارزانی مسکن آغاز شدلینک منبع