وضعیت بازار خودرو هفته آینده تغییر خواهد کرد

استاندارد
وضعیت بازار خودرو هفته آینده تغییر خواهد کرد


موتمنی با اشاره به موانع اصلی کاهش قیمت خودرو در بازار گفت: تا زمانی که مشتری واقعی وارد بازار نشود و دلالان از بازار خودرو دل نکنند نمی شود به تعدیل قیمت ها امید داشت.وضعیت بازار خودرو هفته آینده تغییر خواهد کردلینک منبع