اضافه شدن چند بازیگر جدید به «پایتخت ۶»

استاندارد
اضافه شدن چند بازیگر جدید به «پایتخت ۶»


محسن تنابنده از اضافه شدن چند بازیگر جدید و حذف بابا پنجعلی از فصل ششم سریال «پایتخت» خبر داد.اضافه شدن چند بازیگر جدید به «پایتخت ۶»لینک منبع