قیمت مرغ هزار تومان کم شد

استاندارد
قیمت مرغ هزار تومان کم شد


چهارآیین از ثبات نرخ مرغ تا نیمه شهریور خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده ۱۰ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.قیمت مرغ هزار تومان کم شدلینک منبع